Vrácení zboží

Vrácení zaslaného zboží je možné v souladu s reklamačním řádem a zákonen 367/2000Sb bez uvedení důvodu do 14 dnů (§ 53 odst. 7 OZ). Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny podmínky, bude spotřebiteli oznámeno do 30 dnů od data doručení vraceného zboží na adresu dodavatele. V případě přijetí vraceného zboží zpět musí spotřebitel následně podepsat dobropis na zboží, který mu bude zaslán a podepsaný dobropis doručit na adresu prodejce (poštou nebo osobně). Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží. Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu bez známek opotřebení. Toto ustanovení se týká pouze zaslaného zboží a netýká se zboží, které bylo zakoupeno osobně v našich kamenných provozovnách. 

Při poslaní vráceného zboží si Vás tímto z důvodu identifikace zásilky a určitosti právního úkonu dovolujeme požádat o označení zásilky "REKLAMACE". S vráceným zbožím prosím posílejte kopii faktury a uveďte, že zboží je vráceno v zákonné lhůtě 14 dnů.