Návod na použití a údržbu hliníkových disků

1. Disky mohou být montované jen autorizovaným servisem.

2. Před samotnou montáží je potřeba zkontrolovat:

  • že disky nenesou známky mechanického poškození
  • že jsou vhodné na Váš vůz (disk přiložte bez pneumatiky k montážní části vozidla, pohybu disku nesmí bránit žádná mechanická překážka)
  • že se shodují s modelem disků, které jste si objednali

3. Před nasazením pneumatik na disky je potřeba prověřit balanc disků na vyvažovacím přístroji.

4. Před montáží disků na automobil je potřeba zbavit povrch disků a montážních ploch automobilu případných nečistot.

5. Po ujetí 5O – lOO km je potřebné zkontrolovat pevnost utáhnutí montážních šroubů/matic.

6. Disky je potřebné ošetřovat pouze čistou vodou. Nesmí být použito žádných chemických přípravků, jelikož mohou způsobit narušení povrchové úpravy disků, a tím disk znehodnotit. Při čištění nepoužívejte žádných pomůcek s tvrdým povrchem, aby nedošlo k mechanickému poškození disku.

7. Disky se nesmí skladovat ve vlhkých a nevětraných prostorách, aby nedošlo k jejich oxidaci.

8. Sezonní použití disků se řídí piktogramem u jednotlivých disků.

9. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k znehodnocení disků.

V případě porušení uvedených postupů Vám nebude případná reklamace uznána.